Hoe werkt een gasdrukregelaar

De druk in een gasfles wordt bepaald door de temperatuur. De druk is daarom niet altijd gelijk. Om ervoor te zorgen dat de druk wel altijd constant is, gebruikt u een gasdrukregelaar. Let er bij het aansluiten van de gasdrukregelaar goed op dat deze dezelfde gasdruk aangeeft als de aan te sluiten apparatuur (30 mbar).

gasdrukregelaar

Een goedgekeurde gasslang

Ook moet u er op letten dat u alleen goedgekeurde propaangasslangen gebruikt. Een goedgekeurde gasslang herkent u aan de opdruk ‘NEN5654’ en het productiejaar. Gebruik altijd slangklemmen aan beide kanten, zodat de slang niet kan losschieten. Om uitdroging te voorkomen is het belangrijk dat u de slang elke 3 – 5 jaar vervangt. Sluit bij het aansluiten en verwisselen van de gasfles altijd de gaskraan, ook bij lege gasflessen. Draai de gaskraan altijd met de hand open. Gebruik geen gereedschap of geweld om de gaskraan los te draaien. Krijgt u de gaskraan niet zelf open, breng de gasfles dan terug naar de uw leverancier.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een drukregelaar?

De drukregelaar bestaat uit twee ‘kamers’.

  1. De ene (waardoor het gas stroomt), is geïsoleerd van de buitenlucht en bevat de reduceerklep.
  2. De andere staat in verbinding met de buitenlucht via de ventilatie-opening en bevat de regelaar (dit is een veer met een bepaalde spankracht).

Hoe werkt een gasdrukregelaar?

Het propaan- of butaangas zit onder hoge druk in een opslagruimte (een fles voor propaan- en butaangas of een tank voor propaangas) en komt in de drukregelaar. De druk aan de binnenkant van de drukregelaar (kamer) stijgt. Daardoor worden het binnenmembraan en de klep die hieraan vastzit weggedrukt, waardoor het binnenstromen van het gas beperkt wordt. Als het gas uit de drukregelaar komt, neemt de interne druk weer af en het diafragma wordt weer door de veer teruggeduwd. Hierdoor opent de klep zich en stroomt er meer gas in de drukregelaar. De druk is dus vooral afhankelijk van de druk van de veer, die is ingesteld op een bepaald debiet.

Deze twee ‘kamers’ worden van elkaar gescheiden door middel van een soepel membraan van elastomeer (ook wel diafragma genoemd).