Gasslang aansluiten/vervangen

Een standaard gasslang moet i.v.m. uitdroging en houdbaarheid eens in de 5 jaar worden vervangen. Treedt er eerder een beschadiging op of b.v. haarscheurtjes, dan moet de gasslang eerder worden vervangen. Op de gasslang dient het keurmerk GASTEC te staan en daarachter staat een jaartal: dit is de productie datum. Deze datum plus 5 jaar is de datum waarop deze uiterlijk vervangen dient te worden.

Een Nederlandse goedgekeurde gasslang (propaan/butaan) heeft de opdruk: NEN5654.

Gasslang vervangen
  • Gebruik altijd een slang die geschikt is voor het soort gas dat u gebruikt en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
  • Wij adviseren een gasslang om de 5 jaar te vervangen. Dit omdat het doorstromende gas en eventuele toevoegingen het rubber kunnen aantasten.
  • Gasslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid moet u de slang direct vervangen. Neem geen enkel risico, bij twijfel de slang vervangen!
  • Omdat u rekening moet houden met drukverlies, houdt u de gasslang lengte zo kort mogelijk. Maar voorkom dat de gasslang strak komt te staan, gaat knikken of gaat draaien.
  • Houd de gasslang uit de buurt van warmtebronnen.
  • Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.

Als een gasslang is gemonteerd met slangklemmen, controleer deze dan extra goed, want door het aandraaien van de slangklem beschadigt de gasslang sneller en kan op die punten gaan scheuren.

Gasslang met klemmen